Idee ANPIYO


Od samego początku istnienia ANPIYO zastanawiamy się nad ideami. Chodzi o cele i zasady, które maja przyświecać wszelkim działaniom. Będziemy o nich jeszcze wiele razy pisać i mówić, ale teraz przedstawiamy zarys ogólny.

Po pierwsze: ANPIYO to ubrania szyte z dobrej jakości materiałów. Są naturalne  i wygodne.

Po  drugie: istotna jest dla nas kwestia indywidualności i oryginalności ubrania i ‘nosiciela’;)

Po trzecie: uczciwość, czyli za prace się płaci a kiedy nie ma takiej możliwości to zastępujemy pieniądze wymiana barterowa.

Po czwarte: ważny jest indywidualizm, ale równie ważna i fajna jest wymiana doświadczeń, umiejętności  itd. Warto się dzielić.

Po piąte: uczciwość. Pojęta na wszelkie sposoby😊

Powyższe kwestie jeszcze rozwiniemy! Zobaczycie o co nam chodzi w naszych działaniach i pomysłach:)